Gabinet Psychologiczny
dr Kinga Sobieralska-Michalak

„Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli” – Marek Aureliusz

Oferta

Konsultacje psychologiczne

Odszukujemy i określamy problem, nad którym będziemy pracować. Wybieramy indywidualną drogę rozwiązania powstałej sytuacji życiowej. Podstawą skutecznej terapii i pomocy jest trafna diagnoza oraz odpowiedni plan pomocy psychologicznej.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Wszelkie możliwe formy pomocy psychologicznej: pracy nad sobą, współistnienia z innymi, poprawy własnego odbioru, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresem.

Indywidualny plan pomocy

Ustalamy wspólnie plan pomocy psychologicznej. W trakcie sesji terapeutycznych pracujemy nad głównym problemem, jednocześnie dynamicznie uaktualniamy proces pracy. Na naszej mapie znajdziemy wiele skarbów, a jednocześnie usuniemy wiele niebezpieczeństw lub niekomfortowych sytuacji.

Psychoterapia

Od wielu lat prowadzę psychoterapię indywidualną oraz dla par małżeńskich i związków nieformalnych. Psychoterapia ułatwia zrozumienie siebie, własnych ograniczeń i słabości, ale również własne miejsce społeczne lub w związku. Dobry plan pomocy pozwala na uzyskanie trwałych efektów.

Interwencja kryzysowa

Gdy zdarzy się jakaś sytuacja kryzysowa: wypadek komunikacyjny lub inny, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, to najważniejsze jest odzyskanie równowagi. Pomagam powrócić do stanu sprzed powstałej sytuacji kryzysowej.

Zapobieganie i wsparcie

Nawet w stanie równowagi i dobrego samopoczucia pracujemy nad dniem teraźniejszym i przyszłym. Budujemy jeszcze lepszą, realną samoocenę i poczucie własnej wartości. Zapobiegamy ewentualnym przyszłym trudniejszym sytuacjom i określamy plan radzenia sobie z nimi.

Oferuję wsparcie i różne formy pomocy psychologicznej:
 • konsultację psychologiczną (rozpoznanie sytuacji życiowej, natury problemu, wybranie właściwej drogi pomocy)
 • psychoterapię indywidualną (służy lepszemu rozumieniu siebie, poprawie funkcjonowania w społeczeństwie, wyzbyciu się drażniących nawyków, czy też skierowane na ogólny rozwój osób, które podejrzewają u siebie: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), uzależnienie, kłopoty seksualne, stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywają zespół stresu pourazowego.
 • psychoterapię par, dla osób które:
  • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
  • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek
  • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku
  • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
  • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
  • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.
 • interwencję kryzysową: udzielenie wsparcia, pomocy zmierzającej do odzyskania równowagi sprzed zaistniałego zdarzenia, przeżycia, doświadczenia (strata pracy, rozwód, żałoba, choroba, wypadek)
 • pomoc psychologiczną w adaptacji do niepełnosprawności oraz chorób przewlekłych,
  psychoterapia nastolatków (zaburzenia lękowe, problemy adaptacyjne),
 • pomoc w radzeniu sobie ze stresem, presją czynników zewnętrznych,
 • pomoc w kreowaniu pozytywnego wizerunku,
 • pomoc we wzmacnianiu poczucia własnej wartości, podnoszeniu samooceny,
 • pomoc w radzeniu sobie ze złością własną i innych,
 • pomoc w pokonywaniu trudności w byciu asertywnym,
 • pomoc w konstruktywnym wykorzystywaniu własnych zasobów.

O mnie

dr Kinga Sobieralska-Michalak

Jestem psychologiem, posiadam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Doświadczenie naukowe z zakresu psychologii zdobyłam między innymi na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Medycznym w Lubece oraz Uniwersytecie w Lipsku. Posiadam wieloletnie doświadczenie z psychologii zdrowia i rehabilitacji. Posiadam wieloletnie doświadczenie na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Klinicznej, w tym 6 lat jako kierownik Zakładu psychologii Rehabilitacji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiadam praktykę psychologa klinicznego, pracowałam na stanowisku starszego psychologa w Klinice Rehabilitacji 10 Szpitala Wojskowego z Polikliniką SPZOZ z siedzibą w Bydgoszczy, zdobyłam doświadczenie w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym oraz w Domu Opieki Społecznej. Od kilkunastu lat współpracuję z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, prowadząc zajęcia dla Akademii Rodzica. Uczestniczyłam we wdrażaniu programu ograniczania używania tytoniu wśród pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych. Jestem współautorką poradnika Krok po kroku od ciężaru uzależnienia do upragnionej wolności od nikotyny. W roku 2010 otrzymałam wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Profilaktyk Roku 2010. Od 2015 roku jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Biorę udział w działaniach zmierzających do poprawy jakości komunikacji pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem oraz wypalenia zawodowego. Biorę udział w projekcie Powypadkowego Wsparcia Psychologicznego dla pracowników Polskich Linii Kolejowych PKP. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, także par. Posiadam kilkuletnią praktykę terapii on line. Zajmuję się również poradnictwem psychologicznym dla dorosłych i młodzieży. Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym. Swoją wiedzę i doświadczenie z tego zakresu zdobyłam na licznych kursach i szkoleniach, m. in. ukończyłam kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I i II stopnia (wg Maxie C. Maultsby, Jr., - Rational Behavior Therapy - RBT) oraz roczną szkołę z zakresu psychoterapii osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Zgodnie ze standardami pracy psychoterapeutycznej regularnie uczestniczę w spotkaniach superwizyjnych.

Psycholog Bydgoszcz

Gabinet Psychologiczny dr Kinga Sobieralska-Michalak dobry psycholog Bydgoszcz
 •   +48 887 699 185
 •  Bydgoszcz
 •   ksobieralska@gmail.com

Kontakt

ul. Kościuszki 15A
85-079 Bydgoszcz
Telefon: +48 887 699 185

Cennik

Cennik usług psychologicznych: konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, interwencja kryzysowa.

Konsultacja psychologiczna – 50 minut – 120 zł

Terapia indywidualna dla dorosłych – 50 minut – 120 zł

Terapia młodzieży – 50 minut – 120 zł

Terapia par – 90 minut – 150 zł

Interwencja kryzysowa – 50 minut – 120 zł